@article{Mikołajczak:2016,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Z postmodernistycznego labiryntu do rzeczywistości. O praktykowaniu "lektury elementarnej"",
  journal = "In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką",
  number  = "Nr 10",
  pages   = "279--284",
  year    = "2016",
}