@article{Hadzicka:2016,
  author  = "J. Hadzicka",
  title   = "Postawy wychowawcze matek i babę",
  journal = "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze",
  number  = "nr 10",
  pages   = "48--55",
  year    = "2016",
}