@article{Stelmachowska:2006,
  author  = "M. Stelmachowska and P. Bolko and R. Wa¶ko and D. Kosiński and I. Towpik and J. Sowiński",
  title   = "Limocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki - opis przypadku",
  journal = "Endokrynologia Polska",
  volume  = "vol 57",
  number  = "nr 6",
  pages   = "648--653",
  year    = "2006",
}