@article{Janiszewska-Nieścioruk:2016,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title   = "(Nie)dojrzałość proinkluzyjnych zmian w kształceniu osób z niepełnosprawnością",
  journal = "Niepełnosprawność : Polityka oświatowa w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych",
  number  = "22",
  pages   = "47--59",
  year    = "2016",
}