@article{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Słowiańska krucjata Mickiewicza",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "39--48",
  year    = "2016",
}