@article{Czardybon:2010,
  author  = "B. Czardybon",
  title   = "O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy (cz.II); przeł.",
  journal = "Logos i Ethos",
  volume  = "t. 28",
  number  = "nr 1",
  pages   = "179-204",
  year    = "2010",
  note    = "[tłum.]",
}