@article{Hawrysz:2017,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Kryteria oceny zapożyczeń w XIX wieku (na marginesie książeczki Józefa Blizińskiego barbaryzmy i dziwolągi językowe)",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "65--74",
  year    = "2017",
}