@article{Hawrysz:2016,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Kategoria "Innego" jako element dyskursu tożsamościowego w średniopolskich katalogach władców - perspektywa krzyża",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza",
  volume  = "23 (43)",
  number  = "nr 2",
  pages   = "37--51",
  year    = "2016",
}