@article{Kroczak:2016,
  author  = "J. Kroczak",
  title   = "Hezychazm na Rusi. Wpływy, idee, postaci",
  journal = "Teologia i Człowiek : Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK",
  number  = "nr 4",
  pages   = "51--71",
  year    = "2016",
}