@article{Klekiel:2017,
  author  = "T. Klekiel",
  title   = "Metoda pozycjonowania powierzchni stawowych w modelowaniu MES",
  journal = "Aktualne Problemy Biomechaniki",
  number  = "nr 12",
  pages   = "41--50",
  year    = "2017",
}