@article{Kleszcz:2017,
  author  = "J. Kleszcz",
  title   = "Zasady kształtowania farm miejskich i ich rozwój",
  journal = "Przegląd Komunalny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "69--72",
  year    = "2017",
}