@article{Łastowiecki:2016,
  author  = "J. Łastowiecki",
  title   = ""Dziadek straszył mnie Utopkiem". Z autorem powieści "Utopek", Leszkiem Liberą, rozmawia Janusz Łastowiecki",
  journal = "Fraza: poezja, proza, esej",
  volume  = "94",
  number  = "nr 4",
  pages   = "16--17",
  year    = "2016",
}