@article{Bonikowska:2017,
  author  = "I. Bonikowska",
  title   = "Transplantacja w aspekcie społecznym",
  journal = "Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia",
  volume  = "vol. 6",
  number  = "nr 1",
  pages   = "23--28",
  year    = "2017",
}