@article{Drozdek:2017,
  author  = "M. Drozdek and A. Greinert and J. Kostecki and A. Tokarska-Osyczka and R. Wasylewicz",
  title   = "Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Architectura",
  volume  = "Vol. 16",
  number  = "nr 1",
  pages   = "65--77",
  year    = "2017",
  note    = "afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"",
}