@article{Wysokowski:2017,
  author  = "A. Wysokowski and J. Howis",
  title   = "Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 21 : wykonawstwo przepustów betonowych. Cz. 2. Roboty konstrukcyjne i prace wykończeniowe",
  journal = "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne",
  number  = "nr 1",
  pages   = "78--83",
  year    = "2017",
}