@article{Rohatyński:2000,
  author  = "R. Rohatyński and Z. Domagała and J. Prokopowicz",
  title   = "Wybór koncepcji układu napędu hydraulicznego z wykorzystaniem systemu ekspertowego",
  journal = "Hydraulika i Pneumatyka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "10--13",
  year    = "2000",
}