@article{Michalak:2017,
  author  = "B. Michalak",
  title   = "Pęknięcie ściany w modernistycznym kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze - przyczyna",
  journal = "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture",
  volume  = "T. 34",
  number  = "z. 64 (1/17)",
  pages   = "219--228",
  year    = "2017",
}