@article{Grzegorzewska:2016,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title   = "Rodzinne uwaunkowania problemów i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "87--95",
  year    = "2016",
}