@article{Góralewska-Słońska:2016,
  author  = "A. Góralewska-Słońska and M. Kuchar-Pietrzak and M. Siwczyk-Kępa",
  title   = "Wpływ autorytetu (umundurowania) na posłuszeństwo w zakresie postrzegania przez pieszych przepisów o ruchu drogowym",
  journal = "Psychologiczne Zeszyty Naukowe",
  number  = "nr 2",
  pages   = "173--183",
  year    = "2016",
}