@article{Ilciów:2016,
  author  = "A. Ilciów",
  title   = "Prezydent Legnicy. Kampania wyborcza w roku 2014",
  journal = "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne",
  number  = "nr 4",
  pages   = "7--28",
  year    = "2016",
}