@article{Feldshtein:2017,
  author  = "E. Feldshtein and A. Gmur",
  title   = "Wpływ wybranych parametrów obróbki elektroerozyjnej na stan warstwy wierzchniej elementów ze stali narzędziowej i nierdzewnej",
  journal = "Obróbka Metalu : Kwartalnik Naukowo-Techniczny",
  number  = "nr 2",
  pages   = "20--24",
  year    = "2017",
}