@article{Góralewska-Słońska:2016,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title   = "Mobbing w środowisku pracy. Rys teoretyczny",
  journal = "Relacje. Studia z nauk społecznych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "61--74",
  year    = "2016",
}