@article{Zajdel:2017,
  author  = "K. Zajdel",
  title   = "Etyczne aspekty nauczania religii i etyki",
  journal = "Nauczyciel i Szkoła",
  volume  = "vol. 62",
  number  = "nr 2",
  pages   = "55--66",
  year    = "2017",
}