@article{Świderska-Włodarczyk:2017,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title   = "Szlachcica portret własny. Autowzory osobowe w świetle wybranych polskich utworów autobiograficznych z XVII wieku",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne",
  volume  = "144",
  number  = "3",
  pages   = "459--479",
  year    = "2017",
}