@article{Mrówczyńska:2017,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 8",
  pages   = "116--117",
  year    = "2017",
}