@article{D±browska-Burkhardt:2017,
  author  = "J. D±browska-Burkhardt",
  title   = "O języku niemieckim w Polsce. Stereotypy i wyobrażenia na przestrzeni wieków.",
  journal = "Lingwistyka Stosowana",
  volume  = "t. 23",
  number  = "nr 3",
  pages   = "15--25",
  year    = "2017",
}