@article{Halczak:2017,
  author  = "B. Halczak",
  title   = "Między nacjonalizmem i odwetem a pragmatyzmem : Akcja "Wisła" w świetle idei polskiego egoizmu narodowego",
  journal = "Ethos : Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL",
  number  = "nr 118",
  pages   = "195--209",
  year    = "2017",
}