@article{Gontaszewska-Piekarz:2017,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Ił zawęglony - właściwości geologiczno-inżynierskie miocenskiego gruntu organicznego wystepującego w deformacjach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry",
  journal = "Przegląd Geologiczny",
  volume  = "Vol. 65",
  number  = "nr 10",
  pages   = "856--863",
  year    = "2017",
}