@article{Nowak:2017,
  author  = "N. Nowak and M. Farnicka",
  title   = "O pracoholizmie raz jeszcze - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem?",
  journal = "Remedium",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "14--16",
  year    = "2017",
}