@article{Angutek:2017,
  author  = "D. Angutek",
  title   = "Wielokulturowość w Polsce. Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii",
  journal = "Filo-Sofija",
  volume  = "36",
  number  = "1",
  pages   = "249--265",
  year    = "2017",
}