@article{Mikołajczak:2017,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat nowego projektu",
  journal = "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka",
  number  = "nr 30",
  pages   = "67--87",
  year    = "2017",
}