@article{Mikołajczak:2017,
  author  = "M. Mikołajczak",
  title   = "Mity założycielskie Ziemi Lubuskiej w perspektywie nowego regionalizmu. Wykład inauguracyjny",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 7",
  pages   = "10--13",
  year    = "2017",
}