@article{Farnicka:2017,
  author  = "M. Farnicka and H. Liberska",
  title   = "Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem - uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły.",
  journal = "Studia Edukacyjne",
  number  = "nr 43",
  pages   = "99--112",
  year    = "2017",
}