@article{Hawrysz:2017,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Językowe przejawy tożsamości religijnej w zbiorze "Bogowie fałszywi" - słowa, motywy, strategie",
  journal = "Język. Religia. Tożsamość",
  number  = "nr 2",
  pages   = "113--123",
  year    = "2017",
}