@article{Kucharczyk:2017,
  author  = "A. Kucharczyk and K. Urbańska",
  title   = "Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku",
  journal = "Materiały Budowlane",
  number  = "nr 11",
  pages   = "25--26",
  year    = "2017",
}