@article{Hawrysz:2017,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Porównania w powieści "Matka Makryna" Jacka Dehnela - ogólna charakterystyka struktury i semantyki",
  journal = "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny",
  volume  = "t. 16",
  pages   = "81--95",
  year    = "2017",
}