@article{Borucińska-Bieńkowska:2017,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Wpływ lokalizacji i formy budynku na jego właściwości energooszczędne",
  journal = "Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym",
  number  = "nr 1(19)",
  pages   = "27--34",
  year    = "2017",
}