@article{Juchimiuk:2017,
  author  = "J. Juchimiuk",
  title   = "Architektura energoefektywna i wykorzystanie OZE w skali miasta",
  journal = "Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym",
  number  = "nr 1(19)",
  pages   = "89--94",
  year    = "2017",
}