@article{Merda:2017,
  author  = "R. Merda",
  title   = "Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego. O sporach programowych w polskim marksizmie",
  journal = "Folia Philosophica",
  volume  = "vol. 38",
  pages   = "137--146",
  year    = "2017",
}