@article{Konstańczak:2017,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej",
  journal = "Folia Philosophica",
  volume  = "vol. 38",
  pages   = "171--182",
  year    = "2017",
}