@article{Niewiadomska:2017,
  author  = "A. Niewiadomska",
  title   = "Prekariat na polskim rynku pracy. Próba identyfikacji zjawiska",
  journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
  pages   = "57--76",
  year    = "2017",
}