@article{Eckert:2017,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Modernistyczny budynek szpitala w Nowej Soli. Nieznane dzieło Ernsta Koppa. Przykład racjonalizacji funkcji, technologii, konstrukcji",
  journal = "Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture",
  volume  = "T. 34",
  number  = "z. 64 (nr 4/I/2017)",
  pages   = "323--330",
  year    = "2017",
}