@article{Kuryło:2017,
  author  = "P. Kuryło",
  title   = "Problematyka wielokryterialnego wyboru kompetencji pracowniczych",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "117--131",
  year    = "2017",
}