@article{Świadek:2017,
  author  = "A. Świadek",
  title   = "Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce - regresja logistyczna",
  journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
  number  = "nr 4",
  pages   = "93--105",
  year    = "2017",
}