@article{Hawrysz:2017,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze - rzut oka na historię spotkań i serii wydawniczej",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "3",
  pages   = "483--485",
  year    = "2017",
}