@article{Belzyt:2017,
  author  = "L. Belzyt",
  title   = "Kaszubi w świetle pruskich danych spisowych w latach 1827-1911",
  journal = "Acta Cassubiana",
  volume  = "T. XIX",
  pages   = "194--235",
  year    = "2017",
}