@article{Wysokowski:2017,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej",
  journal = "Infrastruktura : Vademecum",
  pages   = "15--19",
  year    = "2017",
}