@article{Wysokowski:2017,
  author  = "A. Wysokowski",
  title   = "Metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych jako element kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych",
  journal = "Mosty",
  number  = "nr 1",
  pages   = "51--56",
  year    = "2017",
}