@article{Schönherr:2018,
  author  = "M. Schönherr",
  title   = "Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym",
  journal = "Applied Linguistics Papers",
  volume  = "vol. 25",
  number  = "nr 1",
  pages   = "117--126",
  year    = "2018",
}