@article{Borucińska-Bieńkowska:2018,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska and A. Maciejko",
  title   = "Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego",
  journal = "Budownictwo i Architektura",
  volume  = "Vol. 17",
  number  = "no. 1",
  pages   = "5--12",
  year    = "2018",
}